1. Om Jobbpartner

Hemsidan jobbpartner.com, benämnt som Jobbpartner i texten nedan.
E-post: hej@jobbpartner.com

Hemsidan är en mäklarsajt med syfte att koppla samman företag eller föreningar (benämnda “användaren”) med rekrytering/bemanning/konsultföretag (benämnda “partner”). Att fylla i sidans formulär för att skapa en förfrågan till företag är helt kostnadsfritt och utan köpkrav. När en förfrågan skickats vidare från Jobbpartner till företag och sedan presenterats för användaren är det upp till företaget och användaren att gå vidare i processen, där slutar Jobbpartners involvering och även krav.

2. Granskade företag

Jobbpartner genomför en granskning av företagen innan vi inleder ett samarbete. Vi går igenom punkterna nedan för att säkerställa kompetenta & kunniga företag. Vid misstanke om större förändring inom bolaget eller om missnöjda användare hör av sig till Jobbpartner genomförs en ny granskning omgående. Branschregler För att ett företag ska få ta del av förfrågningarna som kommer in på hemsida skriver Jobbpartner ett avtal med företaget. I avtalet intygar företaget att de följer Kompetensföretagens branschregler och Svensk lagstiftning. I de fall då en användare befinner sig på en ort där Jobbpartner inte har samarbeten med företag så kontaktas nya, potentiella företag med förfrågan. Även dessa företag granskas utifrån ovan parametrar, men inget avtal skrivs mellan företaget och Jobbpartner.

3. Ansvarsfrihet

Jobbpartner är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Vid eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, skada, tvister gällande arbetet eller utebliven betalning har inte Jobbpartner något ansvar. Vid omständigheter som kan härledas till www.jobbpartner.com exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete har användaren ingen rätt att kräva Jobbpartner på ersättning för ekonomisk eller annan skada.

4. Kontaktuppgifter och Cookies / kakor

Denna webbplats (www.jobbpartner.com) använder kakor för att lagra information om användarens webbläsarinställningar för att kunna erbjuda användarna en maximal webbupplevelse. Vissa kakor är temporära, vilket innebär att de raderas efter att webbläsaren har stängts ned. Andra kakor installeras på användarens dator eller mobila enhet och innehåller information som är nödvändiga för driften av denna hemsida. Vissa av de kakor som används kan kräva användarens samtycke för att lagras. Detta samtycke kan när som helst återkallas av användaren. Utöver kakor samlar denna webbplats även in information om de användare som besöker hemsidan. Det kan bland annat handla om att samla in information i samband med att användaren fyller i ett formulär där användaren lämnar namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information lagras på en säker server så att webbplatsens ägare kan använda information i samband med sin kommunikation med användarna. Informationen som samlas in på denna webbplats finns endast tillgänglig för behöriga personer och används endast av denna webbplats ägare.

Jobbpartner har rätt till…

 • information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter
 • tillgång till dina kontaktuppgifter som är registrerade hos oss (inom acceptabel tidsram enligt GDPR)
 • att få felaktiga uppgifter korrigerade
 • att få dina kontaktuppgifter raderade
 • att begränsa hur denna webbplats får använda dina kontaktuppgifter
 • För att begära korrigering av uppgifter, radering av uppgifter, tillgång till dina uppgifter, information om hur vi behandlar dina uppgifter eller begränsa denna webbplats rätt att använda dina uppgifter genom att skicka e-post till hej@jobbpartner.com.

Externa kakor till hemsidan Jobbpartner.com

 • Google Analytics – Google Inc
 • Denna webbplats använder kakor från Google Analytics, som ägs av Google Inc. Google Analytics samlar bland annat in information om vilka sidor som användaren besöker på denna webbplats. Informationen som samlas in med kakor från Google Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Google Inc.
 • Google Search Console – Google Inc
 • Denna webbplats använder kakor från Google Search Console, som ägs av Google Inc. Google Search Console är ett analysverktyg som bland annat används för att samla in information om besökarnas sökord, optimering av webbplatsen och för att förbättra webbplatsens information. Informationen som samlas in med kakor från Google Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Google Inc.
 • Facebook Ads – Facebook Inc
 • Denna webbplats använder kakor från Facebook Ads, som ägs av Facebook Inc. Facebook Ads är ett analysverktyg som bland annat samlar in information om användarna i samband med att användaren besöker denna webbplats. Informationen som samlas in med kakor från Facebook Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Facebook Inc.
5. Information på hemsidan

De artiklar som finns publicerade på hemsidan skrivs för att ge bättre förståelse för användaren. Jobbpartner arbetar aktivt för att innehållet på hemsidan ska vara korrekt, men kan ej garantera detta. Om det förekommer material på hemsidan som inte är korrekt äger inte användaren rätt att sätta några krav på Jobbpartner. Vi försöker vara en informationskälla för att hjälpa att hitta hjälpsam information.

6. Befrielsegrunder (force majeure)

Om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet (force majeure) är Jobbpartner befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse.

7. Ändringar av villkor

Villkoren kan komma att ändras om Jobbpartner ser anledning till detta eller om lagstiftning kräver. Förebud ges ej till användare vid sådant tillfälle och användaren ansvarar själv att kontrollera villkoren regelbundet.